files/464491-big.jpg

Chemikálie v oku

Datum publikování 8.6.2017

V těchto dnech má po celém světě mnoho dětí svou školní nebo „školkovou" premiéru. Nové prostředí láká k poznávání a nabízí dosud nepoznané možnosti.  Navzdory pečlivé snaze se však i v novém prostředí mohou stávat úrazy – a snad nejzranitelnější jsou oči. Jak tedy postupovat, když přes veškerou naši opatrnost dojde k úrazu?

Stačí malá nepozornost  a úraz je na světě.  V případě chemikálií je základem dobrá prevence – odstranit škodlivé chemikálie z dětského dosahu – a může se často jednat  o věci denní potřeby, jejichž nebezpečnost si dospělí ani nemusí uvědomovat. Pokud již dojde k zasažení očí, jako první pomoc je třeba okamžitě vypláchnout oko proudem vody, a to po delší dobu, a neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Řada chemikálií má navíc na obalu uveden návod, jak v případě zasažení očí postupovat.