Možné vady a následná reklamace u kontaktních čoček

Datum publikování 7.2.2011

Může se stát, že i přes přísnou výrobní a povýrobní kontrolu jakosti, narazíte na vadný kus kontaktních čoček. V několika odstavcích jsem si pro vás připravili výčet nejčastějších vad u kontaktních čoček a tipy, jak reklamovat.


 

Jaké existují vady u kontaktních čoček

Za nejčastější vady se u kontaktních čoček považuje natržení, mikroprasklinky či přilepení čočky k sobě. Výše uvedené vady jsou patrné ihned po vyjmutí čočky z obalu, případně ihned po nasazení. Při zjištění problémů doporučujeme čočku ihned vyjmout z oka a připravit balení k reklamaci.

Setkat se můžete také s tím, že je čočka přiškvačena k blistru. Všimnete-li si toho před otevřením, pošlete balení rovnou na reklamaci. Pokud ne, reklamujte čočku společně s blistrem.

Zřídkakdy se stává, že čočka v blistru zcela chybí. V tomto případě doporučujeme blistr nerozdělávat a rovnou reklamovat. Pokud jste již blistr rozdělali, pošlete kompletní balení - výrobce má balení označené dle výrobního čísla, pomocí kterého lze ověřit, zda k pochybení skutečně došlo.

Kontaktní čočky nemůžete reklamovat, pokud jste zapříčinili vadu vlastní chybou. Jde zejména o tyto případy:

  • neodborné vyjímání - čočku vyjímáte pomocí nehtů či tažením po vnitřní straně pouzdra, kdy může dojít k poškození či natržení
  • zavíráním pouzdra – čočka plave na hladině, místo toho aby byla nalepena na stěně pouzdra, pří zavírání vpluje mezi víčko a poškodí se
  • odstraňováním nečistot – nedodržováním kruhovitých pohybů prstů dojde k natržení čočky


ACUVUE 2 (6ks)

Jak čočky reklamovat?

Ve Fokus Optik můžete čočky reklamovat zasláním na adresu uvedenou v obchodních podmínkách nebo na kterékoliv z prodejen. V reklamaci je nutné uvést šarži (LOT) čočky na blistru a krabičce. Kontaktní čočku je nutné k reklamaci doručit nevyschlou, aby bylo možné prozkoumat ji v normálním stavu. Čočky doporučujeme reklamovat v pouzdru na kontaktní čočky a v roztoku určeném k jejich přechovávání. Více informací získáte dále v sekci obchodní podmínky.

Focus DAILIES All Day Comfort Progressives (30ks)

Co naopak nereklamujte

Pokud používáte kontaktní čočky bez předchozího měření a aplikace od kontaktologa a čočka vám jednoduše nesedí, reklamace vám nebude uznána. Prodejce nenese vinu za to, že jste si špatně vybrali parametry (dioptrie, zakřivení atd.) čočky. Je to pochopitelné, v lékárně vám také neuznají reklamaci na špatně zvolený lék.

Dle zákona § 53 odst. 8 občanského zákoníku nemáte nárok na reklamaci, pokud jste narušili obal čoček. Zákon zahrnuje čočky do kategorie zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Před rozděláním krabičky pečlivě zkontrolujte požadované parametry - předejdete tomu, že vám reklamace nebude uznána.