Nejčastější poruchy zraku

Datum publikování 15.8.2011

Existuje mnoho druhů očních vad, které ovlivňují lidské vidění. Některá oční porucha trápí až 60 % z nás. Nejčastější příčinou vzniku oční vady je genetická predispozice, velký význam má také věk, celkové zdraví a životní styl člověka.

Představme si nejčastější poruchy zraky a způsoby prevence a léčby.

 

Krátkozrakost a dalekozrakost

Krátkozrakost a dalekozrakost jsou dvě z nejčastějších očních vad. Postihnout mohou člověka v každém věku. Příčinami jsou genetické dispozice, které se však mohou projevit se zpožděním.

V případě krátkozrakosti se jedná o vadu, kdy se paprsky světla sbíhají už před sítnicí. Vlivem toho je špatná viditelnost do dálky a špatné rozeznávání vzdálených objektů.

Pravým opakem krátkozrakosti je dalekozrakost, paprsky světla se sbíhají až za sítnicí a důsledkem je špatné zaostření na blízko. Dalekozrakost není tolik omezující, protože převážně zaostřujeme více do dálky.

Korekci obou vad zajišťují vhodné brýle nebo kontaktní čočky, které posunují obraz na sítnici. Odstranění vady zajistí laserová operace.

Vetchozrakost

Vetchozrakost je vada způsobená věkem. V období kolem 45 let začíná celé oko ochabovat a ztrácí schopnost zaostřit na blízké předměty. Vetchozrakost doprovází takzvaná krátká ruka, tedy natahování rukou při čtení a ručních pracích pro oddálení předmětu.

Ochablé oko se často řeší pomocí brýlí na blízko, tedy stejných jako u dalekozrakosti. Trvalé řešení obstará operace, kdy se do oka implantuje víceohnisková čočka.

Zelený zákal

Velmi nebezpečnou vadou je zelený zákal oka. Jedná se o odumírání zrakového nervu v důsledku nahromadění velkého množství nitrooční tekutiny. Může vést až k úplnému oslepnutí. Zelený zákal je velmi těžké odhalit, člověk obvykle nepozoruje žádné příznaky. Přitom včasné odhalení je pro úspěšnou léčbu klíčové.

Při včasném odhalení nemoci se k léčbě používají kapky, které snižují tlak způsobený nahromaděnou tekutinou. V pozdějších stádiích zeleného zákalu se přistupuje k operaci oka.

 

Šedý zákal

Šedý zákal představuje také velmi nepříjemné onemocnění. Je způsoben stárnutím a jeho projevem je zamlžené vidění, které přechází až do šedé vrstvy překrývající obraz. Vidí se šedým zákalem je jako pozorování dění přes špinavé sklo.

Jediným řešením šedého zákalu je operace, při které se nahradí zakalené jádro čočky a nahradí se umělou nitrooční čočkou.

Barvoslepost

Poměrně často poruchou zraku je také barvoslepost. Zcela výjimečně se jedná o barvoslepost úplnou, kdy člověk vidí černobíle. Barvosleposti je několik druhů a liší se právě barvami, které člověk není schopen rozeznat. Nejčastěji se jedná o neschopnost rozlišit červenou a zelenou nebo modrou a žlutou barvu.

Barvoslepost je neléčitelná, korigovat barvocit však lze pomocí speciálních brýlových čoček.