Obchodní podmínky

 

1. Objednávky

 • podmínky internetového prodeje se řídí právními předpisy platnými v ČR a EU
 • kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je internetový prodej zboží realizován, je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího, k němuž dochází elektronicky obvykle v době odeslání objednávkového formuláře prodávajícímu
 • při objednání kontaktních čoček doporučuje prodávající kupujícímu zjistit přesnou potřebu korekce zraku očním lékařem nebo kontaktologem a podrobovat se pravidelným kontrolám
 • prodávající neodpovídá kupujícímu za případnou škodu na zdraví způsobenou nerespektováním výše uvedených doporučení

2. Dodání zboží

 • běžně dostupné zboží je kupujícímu odesláno nejpozději druhý den ode dne objednání
 • u specifického zboží (speciální typy čoček), které nebývá běžně skladem a je nutné ho objednat u dodavatele, je dodací doba až tři týdny
 • není-li objednané zboží z jakéhokoliv důvodu možno kupujícímu odeslat ve stanovených lhůtách, je na tuto skutečnost prodávajícím neprodleně upozorněn emailem a zároveň informován o lhůtě, v níž je možné zakázku vyřídit a zboží dodat
 • zboží je kupujícímu dodáváno prostřednictvím české pošty jako doporučené psaní, nebo cenný balík v závislosti na povaze zásilky. Zboží je též možné osobně odebrat na některé z našich, k tomu určených, provozoven (viz. kontakty). U slunečních brýlí je možný pouze osobní odběr na některé z našich poboček (viz. Výhody osobního odběru).
 • zakázka objednaná k osobnímu převzetí na prodejně, zde bude zákazníkovi blokována nejdéle dvacet kalendářních dní. V případě nevyzvednutí bude zboží po uplynutí této doby uvolněno k dalšímu prodeji
 • balné a poštovné je závislé na způsobu platby viz. tabulka
 • při objednávce nad 1600,- Kč neúčtujeme ani případné poštovné
 • ihned po odeslání objednaného zboží je kupující o zásilce informován emailem
 • při viditelném poškození celistvosti poštovní zásilky je nutno reklamovat tuto skutečnost přímo u doručovatele. Převzetí takové zásilky kupujícím vylučuje možnost uznání reklamace vadného zboží prodávajícím

3. Odstoupení od smlouvy

 • souladu s ustanovením § 53 1829 odst. 71 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, i bez udání důvodu
 • odstoupení od smlouvy musí být v této lhůtě prodávajícímu doručeno písemně, a to na adresu provozovny prodávajícího nebo na jeho elektronickou adresu
 • odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší
 • zboží musí být  vráceno do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu nepoužité, v neporušeném obalu, doplněno prodejním dokladem, jeho kopií nebo číslem zakázky a nesmí být zasláno na dobírku, přičemž náklady spojené s navrácením zboží hradí kupující
 • pokud bude zboží vráceno použité, poškozené nebo nekompletní, vyhrazuje si prodávající nárok na ponížení vracené částky adekvátně poškození
 • prodávající si vyhrazuje právo na týdenní lhůtu, ve které posoudí míru poškození
 • prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu zboží nebo její část (viz. bod výše) nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím; ovšem pouze v tom případě, že došlo ke zpětnému doručení zboží
 • kupující má právo na vrácení nákladů za dopravné v nejlevnější variatně dopravy prodávajícího

4. Odpovědnost za vady zboží (záruka, reklamace)

 • práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, včetně odpovědnosti ze záruky, jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a násl.§ 2161 až 2174 občanského zákoníku)
 • prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, čímž se rozumí, že má vlastnosti ve smlouvě vymíněné, prodávajícím, výrobcem nebo jejich zástupcem deklarované, nebo na základě jimi prováděné reklamy předpokládané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství a odpovídá účelu, pro který se věc obvykle užívá. Tyto vlastnosti musí prodávaná věc mít po celou dobu záruční lhůty, která je 24 měsíců s dále uvedenými výjimkami
 • u některých druhů zdravotnických prostředků (kontaktní čočky, roztoky) je záruční lhůta omezena dobou použitelnosti (expirační doba), která je vždy uvedena na obalu
 • v případě rozporu s kupní smlouvou má kupující právo zboží u prodávajícího reklamovat. Může tak učinit zasláním zboží zpět na adresu prodávajícího nebo osobně v některé z k tomu určených prodejen (viz kontakty)
 • sluneční brýle je možné reklamovat pouze na pobočce, na které byly vyzvednuty
 • reklamované kontaktní čočky musí být v pouzdru na kontaktní čočky, v roztoku určeném k jejich přechovávání
 • k posouzení oprávněnosti reklamace u prodávajícího a výrobce je nezbytné uvést šarži (LOT) čočky na blistru a krabičce
 • lhůta k vyřízení reklamace činí ze zákona 30 dnů počítáno od uplatnění reklamace, to jest ode dne, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží
 • k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

5. Ochrana osobních údajů

 • Při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s příslušnými platnými právními předpisy České republiky i Evropské unie, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.04.2016 (dále jen „nařízení GDPR“). Neustále se snažíme zvyšovat standard zabezpečení Vašich osobních údajů, abychom je ochránili před případným zneužitím. Více se dozvíte  ZDE

6. Ukládání cookies

 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Více se dozvíte ZDE

7. Uplatnění slev

 • na nákup zboží z eShopu se nevztahují žádné slevové akce, které probíhají na našich ostatních provozovnách

8. Evidence tržeb

 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.