Za jakých podmínek máte nárok na příspěvek na kontaktní čočky od pojišťovny?

Datum publikování 11.5.2011

Zdravotní pojišťovna za určitých podmínek přispívá na zakoupení kontaktních čoček. Jaké to jsou? To si dozvíte v následujících odstavcích.

 

Přispívá se spíše na brýle

Trpíte-li běžnou krátkozrakostí, očekávejte, že vám pojišťovna nabídna příspěvek na brýle. Chcete-li nosit kontaktní čočky, budete si je muset platit ze svého.

Problém v neproplácení spočívá v tom, že zdravotní pojišťovna hradí nejlevnější pomůcku, která kompenzuje dotyčnou vadu. V našem případě je pro pojišťovnu dostačující, že uhradí brýlové čočky plus cca 150 Kč na obruby. Je tedy nutné se připravit, že i při koupi dražších brýlových obrouček budete muset doplácet. Samozřejmě budete-li trvat na brýlích bez doplatku, smluvní optika je povinna takovéto brýle vyhotovit.

Příspěvek na kontaktní čočky

Přesný výčet případů, kdy pojišťovna hradí kontaktní čočky naleznete v zákonu o veřejném zdravotním pojištění v příloze číslo 3 (Seznam zdravotnických prostředků). Pokud se nezmění korekce, pojišťovna hradí čočky 2x za rok (pro mladší 15 let) a 1x za rok pro pacienty starší patnácti let. Předpis vždy podléhá předchozímu schválení lékařem zdravotní pojišťovny.

 

Pojišťovna proplatí čočky při těchto zdravotních problémech:

  • refrakční vada nad ±10 dioptrií

  • afakie alespoň u jednoho oka

  • astigmatismus irregularis

  • anizometropie 3 dioptrie a více

  • keratokonus (kuželovité vyklenutí rohovky)

  • při závažném onemocnění rohovky, duhovky nebo jejich kombinaci, kdy je třeba regulovat např. přístup světla do oka.

 

V ostatních případech úhrada od pojišťovny neprobíhá a pacient si je musí proplácet sám.